Wochenspiegel

Leev Auw Wiever va Kenehemo än Ömjaevong!

Ose Dach es sieker neet wie ömer,
mä dat, dat so os neet keumere!

Vär viere heem, met Maan än Kenk,
än sörge dat der Moot neet senkt.

Vär aete Puffele, än Erzesop,
än make eenge drop.
Ne klenge Opjesate deut natürlech och neet fähle

De Musik wät häl gesat,än os Spass gemakt.
Där könt siehe, dat dat och es öjeet.

Mä wenn dä janze Krom es jedue,
wäede vär werm dörch de stroote juhe,
än tesame viere, dat es doch klor,
mä dat es leider al ösch et nächste Johr.

Bes da, makt ösch trotzdem ne schöne Dag,
dat sät ösch met 3 X Kenehemo Alaaf
Ür Auw Wiever Komitee Kelemes

Kommentieren

Kontaktiert uns…

Folgt uns…

Zur Website von: